Přeskočit na obsah
Home » Hrací koutky v MŠ

Hrací koutky v MŠ

    Od září 2023 jsme vytvořily hrací koutky v logopedické třídě, ve kterém vytváříme podnětné učební prostředí a umožňujeme dětem se učit prožitkem, činností a v souvislostech.

    Činnosti v hracích koutcích spojuje téma, kterým se děti aktuálně zabývají. Takto koncipovaná nabídka umožňuje dětem vybrat si, co odpovídá jejich skutečným potřebám a zájmům, a je klíčovým nástrojem individualizace vzdělávání. Prostředí působí mnohem útulněji, poskytuje „lidský rozměr“, soukromí, bezpečí a současně podporuje skupinové a kooperativní formy výuky.

    Hrací koutky jsou ohraničené učební prostory, různě tematicky zaměřené a vybavené tak, aby stimulovaly děti k aktivitě, hře a práci. Děti se tu učí na základě vlastní zkušenosti, od sebe navzájem, nápodobou a pozorováním. Tím, že děti pracují v malých skupinkách, mohou spolu přirozeně komunikovat, řešit problémy, rozhodovat se, rozvíjet své vyjadřovací schopnosti, chápat, a akceptovat rozdíly mezi lidmi. Jsou tak vedeny k samostatnosti i spolupráci. Mají možnost si svoji práci zorganizovat, rozdělit si role týmu a naplánovat postup.