Přeskočit na obsah
Home » Vývěska

Vývěska

Telefonní číslo do školní kuchyně Mahenka – své děti můžete odhlašovat na mobilním telefonním čísle 601 367 351 i pomocí SMS zpráv.

Telefonní číslo do školní kuchyně Smetanka – své děti můžete odhlašovat na mobilním telefonním čísle 724 535 129 i pomocí zpráv.

Školné stravné ve školním roce 2023/2024
Školné: 500 Kč
Stravné: 45 Kč na den (děti do 6 let), 48 Kč na den (děti které ve šk. roce dovrší 7 let)

Školné i stravné můžete zaplatit hotově u vedoucí školní jídelny nebo převodem na účty: Tyto účty platí pro Mahenku i Smetanku                         

  • 19-780650257/0100 pro placení za stravné VS 11
  • 115 – 8669500257/0100 pro placení za školné VS 10

                        

Obecné informace o MŠ

Název MŠ:  Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, s odl. pracovištěm Smetanova 21
Provoz MŠ Mahenka:  6:15 – 16:30

Provoz MŠ Smetanka: 6.15 – 16:00
Zřizovatel MŠ:  Město Bruntál
IČO:  62352776

Počet pedagogů Mahenka: 11

Počet pedagogů Smetanka: 4

Školní speciální pedagog Mahenka: 2

Počet asistentů pedagoga Mahenka: 6

Počet asistentů pedagoga Smetanka: 2

Počet školních asistentů Mahenka: 1

Počet školních asistentů Smetanka: 1

Počet provozních zaměstnanců Mahenka: 

Počet provozních zaměstnanců Smetanka: 2

Název školního vzdělávacího programu Mahenka:  „Poznáváme svět“

Název školního vzdělávacího programu Smetanka: „Kniha života“

Počet dětí zapsaných k 1.9. 2022 Mahenka: 107

Počet dětí zapsaných k 1.9. 2022 Smetanka: 36