Přeskočit na obsah
Home » Čísla účtů pro placení školného a stravného

Čísla účtů pro placení školného a stravného

    Stravné – č. účtu 19-780650257/0100, variabilní symbol: 11, výpočet částky: počet dnů x 38Kč, do poznámky vždy pište jméno dítěte    

    Školné – č. účtu  115-8669500257/0100, var. symbol: 10, pro měsíc srpen je stanovena částka 230Kč, do poznámky vždy pište jméno dítěte. 

    Školné i stravné být musí být uhrazeno do 15. 8. 2022 na účty, nebo v hotovosti u ved. ŠJ od 6:15 do 10:00 hod.