Přeskočit na obsah
Home » Informace pro rodiče k 1.9.2024

Informace pro rodiče k 1.9.2024

  1.

  Třídy Mahenka – 1. třída přechází do 3. třídy

  2. třída přechází do 5. třídy

  3. třída (školáci) – zřízena nová 6. třída (vedle 5. třídy)

  4. třída zůstává stejná
  Třída Motýlků z odl. pracoviště Smetanova 21 přechází do 1. třídy na Mahenku

  2. akce ve školce – divadlo v MŠ, výlety, karneval a další akce

  3. Provoz v MŠ – od 6.00 – 16.30 Mahenka, od 6.15 – 16.00 Smetanka

   Upozornění rodičům, aby nenechávaly děti ve školce zbytečně dlouho. Dítě tráví většinu dne ve školce a některé děti tuto skutečnost těžce snáší.


   4. Vstup do budovy pouze na čipy v době 6-8.20 hod., 11 -12.45 a 14.00 – 16.30.
   V jinou dobu je vstup pouze na zazvonění.
   Čipy k zakoupení v ředitelně školky, kde ho i zaktivujeme v dohodnutý čas. Čip je platný po celou dobu docházky do MŠ.

   5. Platby – školné v daném měsíci a stravné se hradí vždy na měsíc dopředu – v srpnu na měsíc září
   V hotovosti u vedoucí jídelny od 7-11 hod. nebo od 13 – 14 hod.
   Školné 500,-Kč
   Stravné – informace na stránkách školky.

   6. Odhlašování stravy
   Na https://mahenka.cz, nebo na čísle 601367351.
   Dítě je ke stravování přihlášeno vždy, vy si stravu odhlašujete.
   Stravu odhlašujete do půlnoci, na den následující.
   Pokud je dítě nemocné, tak první den nemoci si oběd můžete vyzvednou do vlastních nádob. Na následující dny dítě musíte ze stravování odhlásit. Pokud tak neučiníte, bude vám účtována strava v plné výši 45,-.

   7. Omlouvání dětí
   Vaší povinností je dítě řádně omlouvat. Pokud nebude dítě řádně omluveno, tak může být z docházky vyloučeno.
   Omlouvání se týká hlavně předškoláků, pro které je docházka povinná (4 hod. denně 8-12 hod.) Omluvné listy ve třídě.

   8. Školní řád
   Práva a povinnosti rodičů. K nahlédnutí v šatnách tříd, u hlavního vchodu nebo na webu školy.
   Informace pro rodiče jsou v šatnách a na webu školy a vstupních dveřích.

   9. Adaptační režim platí pro nejmladší děti 2- 3 leté (týden až 14 dní dle potřebnosti dítěte a jak maminky spěchají, nastupují do práce)
   Seznámení s prostředím, hračkami. Dítě předáváte mezi dveřmi učitelce. Domlouváte dobu pobytu na další den (do svačiny, pobytu venku, oběd, spaní…)
   Krátké loučení, neprotahovat !! – Věřit p. učitelkám. Řešení případných problémů, poznatků mimo práci učitelky na třídě s dětmi, vždy si domlouvat schůzku.


   12. Co má dítě zvládnout odloučit se od rodičů, říci své jméno, používat toaletu, najíst se, pít z hrnečku a skleničky, používat ručník, snaha se obléknout!
   Bez plen, lahvičky na pití před spaním, bez kočárku. Děti, které se pomočují si přinesou do MŠ nepromokavou plachtu na lehátko.

   10. Co bude potřebovat – letáček

   11. Plán akcí
   Divadla v MŠ, muzikohrátky, exkurze, výlety, karneval s rodiči a další. Informace vždy na webu a v šatně.

   12. Kroužky pro starší děti – od 4 let nejdříve!!!
   Angličtina – předškoláci


   Třídy
   Scházecí a rozcházecí je 2. třída, v přízemí na Mahence.
   Ve svých třídách na Smetance.
   Režim dne
   Příchod do MŠ do 8 hodin-ranní činnosti – prosíme od dodržování času příchodu.
   Scházení dětí 6-7 hod. ve 2. třídě (pak jdou se svojí učitelkou do své třídy.) Převlékaní dětí ve svých šatnách.
   Rozcházení dětí do 15.30 hod, ve svých třídách a pak opět ze 2. třídy. Během hezkého počasí na zahradě.