Vývěska

Telefonní číslo do školní kuchyně
Své děti můžete odhlašovat na mobilním telefonním čísle 601367351 i pomocí SMS zpráv.

Školné stravné ve školním roce 2018/2019
Školné  - 400Kč
Stravné - 30Kč na den
Školné a stravné můžete zaplatit hotově vedoucí školní jídelny  nebo převodem na účet MŠ, č. ú. 19-780650257/0100.
Datum bude vždy včas vyvěšen v mateřské škole.

Obecné informace o MŠ

Název MŠ:  Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
Provoz MŠ:  6:15 - 16:30
Zřizovatel MŠ:  Město Bruntál
IČO:  62352776

Počet pedagogů. 11

Školní speciální pedagog: 1

Počet asistentů pedagoga:4

Chůva: 1

Počet provozních zaměstnanců: 7 

Název školního vzdělávacího programu:  "Poznáváme svět"

Počet dětí zapsaných k 1.9.2018:  120