Stav tříd

 

Třída Kapacita Volných míst Učitelky Šk.rok 2018/2019
1. třída 25 0

učitelka - Horáčková Jana
učitelka - Mišurcová Zdeňka

chůva - Černá Lenka

2. třída 23 0

učitelka - Miklíková Kateřina
učitelka - Kuspišová Jarmila

asistent pedagoga - Machů Oldřiška

3. třída 21 0

učitelka - Wrublowská Jana
učitelka - Švandová Ludmila

asistent pedagoga- Kurucová Karla

4. třída 15 0 učitelka - Sidlarová Věra
ředitelka- Vochyánová Irena

5. třída

24 0

učitelka - Bobková Jana
zástupkyně ředitelky - Dudová Vladislava

asistent pedagoga- Šuláková Ludmila

logopedická třída 12 0

učitelka, logop. asistent - Vodičková Aneta

Asistent pedagoga- Kuspišová Veronika

školní speciální pedagog - Mgr.Krpcová Lenka