Přírodní zahrada

 

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 slavnostně otevřela další část přírodní zahrady

Mateřská školka známá jako Mahenka v roce 2017 zažádala Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci dle podmínek Národního programu životní prostředí již po třetí. Všechny podmínky splnila a díky tomu byla schopna realizovat projekt  s názvem “Vybudování přírodního hřiště aneb učíme se v zahradě za každého počasí.

Hlavním důvodem celého snažení bylo rozšířit stávající přírodní zahradu o několik dalších částí a zpříjemnit ještě většímu počtu dětí prostředí, ve kterém se denně pohybují, ukázat dětem těsné spojení přírody a člověka formou prožitkového učení. Smysl projektu je budování silnějšího vztahu k přírodě, pochopení významu rozmanitosti krajiny, aby tak děti rozvinuly své poznávací schopnosti. Rodiče a i děti dostali možnost se vyjádřit a přímo ovlivnit podobu nové zahrady kde budou poznávat přírodu a hrát si současně.

A tak se děti z „Mahenky“ od září těší z houpaček ve tvaru hnízda, popelářského auta s barevnými kontejnery, z herních nášlapných pařezů, zlatokopeckého pískoviště, xylofonu, pískoviště s kuchyňkou i z dalších prvků pro pracovní a motorické dovednosti, smyslové vnímání a spontánní hry. Mohou se těšit na společné akce a projektové dny - Jablíčkohraní, Dýňohrátky, Podzimníčci i Vánoční zdobení pořádané v naší krásné zahradě.

Tyto akce mají za cíl zatraktivnit dětem učení se o přírodě tak, že budou samy chtít poznávat její krásy. Na základní úrovni a nenucenou formou jim bude popsána fauna i flora a její celistvost a neoddělitelnost. To vše s cílem probudit v nich touhu poznávat a objevovat

 

Slavnostní otevření zahrady proběhlo, v rámci společné akce „Bramborová olympiáda“, s rodiči sourozenci i prarodiči v úterý 15. 10. 2019

Všichni zúčastnění si zasoutěžili, seznámili se s novými herními prvky, ochutnali dobroty z brambor i pečené brambory v ohni.

                                                          

                                                                   

                                                                                  Irena Vochyánová, ředitelka školy