Platba školného a stravného v měsíci březnu 2020

Z důvodu uzavření MŠ prosíme rodiče, aby školné i stravné zaplatili převodem na účet.

Vzhledem k tomu, že se děti po dobu uzavření MŠ nebudou stravovat, zašlete na účet zálohovou částku 500Kč.

Školné zůstává stejné.

Čísla účtů:

Stravné - bankovní účet  19-780650257/0100

Školné - bankovní účet 115-8669500257/0100

Děkujeme za pochopení

 

Žádost o ošetřovné

Pokud bude zákonný zástupce potřebovat potvrzenou Žádost o OČR

z důvodu nařízeného uzavření MŠ,

může si ji vyzvednout:

v úterý 17. 3. a ve středu 18. 3. 2020  

od 8,00 do 11,00 hod. v ředitelně MŠ

nebo

zaslat e-mailovou adresu na  

e- mail MŠ - mahenka@atlas.cz, abychom mohli vyplněnou žádost oskenovat a poslat.

 

 

Koronavirus - upozornění pro zákonné zástupce

UPOZORNĚNÍ pro zákonné zástupce.

V návaznosti na jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje ze dne 2. 3. 2020 jsme obdrželi doporučení k aktuální epidemiologické situaci.

1. Pokud se zákonní zástupci a jejich děti vrátili z rizikových oblastí Itálie, aby preventivně po dobu 14 dnů po návratu nedocházeli do školského zařízení a zůstali doma v karanténě

2. V návaznosti na doporučení zrušit veškeré školní akce - návštěva ZŠ, cvičení v ZŠ apod.

Zápisy do ZŠ a MŠ

Zápis dětí k povinné školní docházce do základních škol zřizovaných Městem Bruntál pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech:

- pátek 3. 4. 2020 od 14:00 hod. do 17:00 hod.,

- sobota 4. 4. 2020 od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol zřizovaných Městem Bruntál pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve dnech:

- středa 13. 5. 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod.,

- čtvrtek 14. 5. 2020 od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Cvičení v tělocvičně základní školy

Ve středu 5. 2. 2020 jsme ukončili projekt Bavíme se pohybem, kdy děti cvičily v tělocvičně základní školy pod vedením trenérky. Procvičovaly postřeh, běh na kratší i delší vzdálenosti, hry s obsahem manipulačních činností, s náměty branné výchovy a cvičení v rytmu.

Dětem se cvičení v tělocvičně velmi líbilo, proto v něm budeme nadále pokračovat pod vedením třídních učitelek, a to každý čtvrtek od 20. 2. 2020 do odvolání.