Cvičení v tělocvičně základní školy

Ve středu 5. 2. 2020 jsme ukončili projekt Bavíme se pohybem, kdy děti cvičily v tělocvičně základní školy pod vedením trenérky. Procvičovaly postřeh, běh na kratší i delší vzdálenosti, hry s obsahem manipulačních činností, s náměty branné výchovy a cvičení v rytmu.

Dětem se cvičení v tělocvičně velmi líbilo, proto v něm budeme nadále pokračovat pod vedením třídních učitelek, a to každý čtvrtek od 20. 2. 2020 do odvolání.