Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

Dle zákona č. 99/2019 sb. a o změně zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy prohlašuji:

Splněním předmětné povinnosti by subjektu byla způsobena nepřiměřená zátěž. Veškerý zveřejňovaný obsah (informace) lze získat na uvedených telefonních číslech subjektu: 554 715 016, 739 074 818, 702 267 954, nebo osobním kontaktem v sídle subjektu - Mateřská škola Bruntál, Komenského 7, 792 01 Bruntál.

                                                                                  Irena Vochyánová, řed. školy

Něco navíc pro školáky ze 4. a 5. třídy

Od října budou mít děti ze 4. a 5. třídy angličtinu a práci na tabletech

Děti 5. třídy: Seznamování s angličtinou s p. uč. Miklíkovou - každou středu

                        Interaktivní výuka - práce s tablety s p. uč. Dudovou - každou středu

Děti 4. třídy: Seznamování s angličtinou s p. uč. Janalíkovou - každý čtvrtek

                         Interaktivní výuka - práce s tablety s p. uč. Janalíkovou - každé úterý 

 

Doporučený postup

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Pro dětský věk je charakteristický zvýšený výskyt respiračních (případně střevních) onemocnění

Mimořádné opatření od čtvrtku 10.září 2020


Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo mimořádné opatření účinné od čtvrtku 10. září 2020.

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: