Beseda pro rodiče

Pozor, změna termínu!

Beseda s Mgr. Válkovou a p. ředitelkou Vochyánovou

- termín: 6. 6. 2017

- témata:

  • Jak pracovat s dětmi s poruchou pozornosti
  • Legislativní změny pro rodiče dětí, které od 1. 9. 2017 zahájí povinnou předškolní docházku

- v jídelně mateřské školy

- v 1500hod

Informace pro rodiče - Žádost o přijetí do mateřské školy v době uzavření MŠ

Žádost si můžete vyzvednout v mateřské škole nebo stáhnout na www.mahenka.cz - dokumenty.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Nově otvíráme třídu "Maláčků"

Každé pondělí, od 10. 4. 2017, mají možnost rodiče s dětmi navštívit

a seznámit se s prostředím třídy nejmladších dětí naší mateřské školy.