Oznámení

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

oznamujeme vám, že místo paní učitelky Kateřiny Výmolové, která odchází 9.10. 2017 na mateřskou dovolenou, bude ve 2. třídě učit paní ředitelka Irena Vochyánová a paní učitelka Ludmila Švandová.

Třídní schůzky

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme vás na první třídní schůzky ve školním roce 2017/2018, které se budou konat: 

  • 2. a 3. třída - 3. října v 1500hod.
  • 4., 5. a logopedická třída - 5. října v 1500hod

 

Schůzky budou zahájeny společně v jídelně MŠ.

 

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Otevření části školní zahrady pro veřejnost

Od 3. 4. 2017 - pro rodiče s dětmi - Po - Pá od 1300 do 1800

Při pobytu na školní zahradě je nutno dodržovat provozní řád, který je vyvěšen na viditelném místě.

Prodloužení provozu mateřské školy

OZNÁMENÍ

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OZNAMUJE, ŽE SE OD 3.4.2017 PRODLUŽUJE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 16.30 HOD

Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Vyhodnocení dotačního rozvojového programu

          

Další část zahrady dokončena

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS