Informace o zápisu dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019

Zápisy budou probíhat 15. a 16. května 2018 od 1000 - 1500hod.

Desatero školáka

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Rozpočet 2018

Najdete na webových stránkách MÚ Bruntál

Poradna pro rodiče

V případě potřeby konzultace mohou rodiče dětí naší mateřské školy navštívit naše speciální pedagogy v logopedicko - psychologické poradně, vždy ve čtvrtek:

Mgr. Jarmila Válková - od 1400 - 1530hod (logopedická třída)

Mgr. Lenka Krpcová - od 1530 - 1600hod (4. třída)

Případné změny budou včas oznámeny.

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Povinné informace o MŠ

Povinné informace o mateřské škole.

 

 

 

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Desatero předškoláka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS