Informace k zabezpečení vchodů mateřské školy

V průběhu měsíce listopadu bude zaveden vstup zákonných zástupců nebo pověřených osob do mateřské školy přes SW otvírač - za pomocí čipů. Proto od vás potřebujeme co nejdříve nahlásit ve svých třídách tuto informaci:  Kolik čipů budete potřebovat (lze využít i vaše čipy, do kterých budou nahrány potřebné informace) Záloha na 1ks čipu je 100Kč a je vratná po ukončení docházky a odevzdání čipu.

Upozornění na změnu úplaty za stravování od 1. 9. 2021

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ V ZAŘÍZENÍCH ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ZŘÍZENÝCH STÁTEM, KRAJEM, OBCÍ. .. PRO ŠKOLNÍ ROK 2021 I 2022

Pro tento školní rok stanovuji výši úplaty za školní stravování v souladu s vyhláškou c.107/2005 Sb. o školním stravování a ve znění poslední úpravy vyhláškou c. 272/2021 Sb., která určuje rozpětí finančních limitů v příloze č. 2  této vyhlášky s účinností dnem 1. září 2021

Informace pro rodiče nově přijatých dětí do MŠ

Informace pro rodiče všech nově přijatých dětí: dne 24. 8. v 1500hod v jídelně MŠ proběhne schůzka pro rodiče dětí, nově přijatých od 1. 9. 2021. Budete seznámeni s organizací, režimem, úhradami za školné a stravné, apod.

Žádost o informaci: pokud vaše dítě bylo přijato od 1. 9. 2021 do naší MŠ a z jakéhokoliv důvodu nenastoupí, oznamte tuto skutečnost neprodleně ředitelce MŠ na telefonní číslo 702 267 954 nebo e-mailem na adresu mahenka@atlas.cz                           Děkujeme a těšíme se na vás