Schůzky pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka pro zákonné zástupce dětí, které byly přijaty od 1.9.2020 do mateřské školy se koná ve čtvrtek 27.8.2020 v jídelně MŠ od 15 hod.

Na schůzce budete seznámeni s povinnými informacemi: Školní řád, Vnitřní řád školní jídelny, Organizace dne v MŠ ,Výše úplaty za předškolní vzdělávání, Povinná předškolní docházka ...

Těšíme se na  setkání s Vámi.

Informace_pro_rodiče 2020.doc

Upozornění!!!

Mateřská škola bude od 3. 8. do 31. 8. uzavřena. Z důvodu malování a generálního úklidu mateřské školy žádáme rodiče, aby dětem odnesli domů všechny věci.

Přejeme všem krásné prázdniny a 1. září 2020 se na vás budeme těšit.

                                                                                                                                              Kolektiv  MŠ

Přírodní zahrada

 

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 slavnostně otevřela další část přírodní zahrady

Mateřská školka známá jako Mahenka v roce 2017 zažádala Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci dle podmínek Národního programu životní prostředí již po třetí. Všechny podmínky splnila a díky tomu byla schopna realizovat projekt  s názvem “Vybudování přírodního hřiště aneb učíme se v zahradě za každého počasí.

G D P R

Informační povinnost správce

Vážení rodiče,
na tomto místě si Vás Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).