Informace o kroužcích

Nabídku kroužků na školní rok 2016/2017 najdete na tabuli u ředitelny. Do kroužků můžete své dítě přihlásit ve třídě, do které chodí. Kromě plavání a lyžování začnou kroužky od října.

Přání

Vítáme všechny děti po prázdninách v naší rozkvetlé školičce a přejeme hlavně novým dětem, aby byly v mateřské škole spokojené a šťastné.

Vítáme všechny naše děti po prázdninách v naší rozkvetlé školičce

a přejeme hlavně novým dětem, aby byly v mateřské škole spokojené a šťastné.heart
        

Oznámení

Otevřeli jsme část školní zahrady pro veřejnost.

Otevírací doba: 1300- 1800hod.

Pokyny pro užívání  jsou vyvěšeny na školní zahradě.

Výroční zpráva

Výroční zprávu otevřete v odkazu: https://www.email.cz/ výroční zpráva

Hodnotící zpráva za školní rok 2014/2015

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Vyhodnocení dotačního rozvojového programu

          

Další část zahrady dokončena

Pomoc bruntálským jírovcům

 

Protože máme na školní zahradě jírovce, zapojili jsme se do dobrovolné akce POMOC BRUNTÁLSKÝM JÍROVCŮM.

Naše jírovce, lidově kaštany, jsou napadeny klíněnkou jírovcovou. Poznáte to snadno. Na listech se objevují rezavé skvrny, často již v polovině léta.

Logopedie s Mgr. Válkovou

Logopedie s Mgr. Válkovou bude probíhat každé úterý od 1400 - 1530hod.

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS