Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020

Z  důvodu uzavření MŠ do 17. 5. 2020 stanovila ředitelka MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu na 200Kč.

Od znovuotevření mateřské školy (18. 5. 2020) jsou zákonní zástupci zapsaných dětí  k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od placení), povinni hradit školné, i když jejich děti MŠ nebudou navštěvovat.

Přírodní zahrada

 

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 slavnostně otevřela další část přírodní zahrady

Mateřská školka známá jako Mahenka v roce 2017 zažádala Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci dle podmínek Národního programu životní prostředí již po třetí. Všechny podmínky splnila a díky tomu byla schopna realizovat projekt  s názvem “Vybudování přírodního hřiště aneb učíme se v zahradě za každého počasí.

G D P R

Informační povinnost správce

Vážení rodiče,
na tomto místě si Vás Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).