Informace o výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu 2020

Z  důvodu uzavření MŠ do 17. 5. 2020 stanovila ředitelka MŠ výši úplaty za předškolní vzdělávání v měsíci květnu na 200Kč.

Od znovuotevření mateřské školy (18. 5. 2020) jsou zákonní zástupci zapsaných dětí  k předškolnímu vzdělávání (kromě dětí osvobozených od placení), povinni hradit školné, i když jejich děti MŠ nebudou navštěvovat.

Jak dětem vysvětlit vše ohledně koronaviru

Vážení občané - rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, psychologové, zdravotníci a
další, kteří jste v kontaktu s dětmi,
předkládáme Vám ilustrovanou brožurku pro děti "Ahoj, já jsem Korona". Materiál je určen
pro děti malé i větší. Zamyslet nad ním se ale může i dospělý.
S malými dětmi jej probírá rodič, vychovatel nebo jiná blízká osoba, větší děti se mohou nad
ním zamyslet samy a následně to s dospělým probrat. Materiál napomáhá rozhovoru o tématu
a pochopení dítěte.

Informace o tom, co můžete se svými dětmi podnikout, jak můžete děti zabavit

Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů).

Nudíte se? Zapojte se!

Pro všechny děti ale i rodiče bude fungovat po dobu uzavření Mahenky "Skupinka na facebooku.  Jmenuje se Mahenka-logopedická třída a bude nabízet náměty a inspirace pro činnosti vhodné na doma. Záleží i na vás, ptejte se, sdělte co máte na srdci, co byste přivítali 

Krásné další dny a úsměv na tváři všem přeje  Aneta Vodičková a spol.