Seznamy dětí na školní rok 2017/2018

Seznamy dětí jsou vyvěšeny na nástěnce - schodiště hlavního vchodu mateřské školy.

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí

Schůzka se koná dne 29. 8. 2017 v 1500 hod v jídelně mateřské školy.

Součástí schůzky bude beseda lektorky Mgr. Svatavy Vyhlídalové

Přání na prázdniny

Přejeme všem krásné léto a těšíme se v září na shledanou!

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - oznámení rozhodnutí.

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7
příspěvková organizace, IČ 62352776, tel. 554 715 016, mobil 739 074 818,
email: mahenka@atlas.cz, adresa: Komenského 7, Bruntál, 792 01

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání - oznámení rozhodnutí

Č.j. : 19/6/17

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné.

Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů.

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

Otevření části školní zahrady pro veřejnost

Od 3. 4. 2017 - pro rodiče s dětmi - Po - Pá od 1300 do 1800

Při pobytu na školní zahradě je nutno dodržovat provozní řád, který je vyvěšen na viditelném místě.

Prodloužení provozu mateřské školy

OZNÁMENÍ

ŘEDITELSTVÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OZNAMUJE, ŽE SE OD 3.4.2017 PRODLUŽUJE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY DO 16.30 HOD

Důležité změny v předškolním vzdělávání v právních normách od 1.1. 2017

1. Povinné předškolní vzdělávání

2. Přednostní přijímání dětí

3. Zápis do MŠ

ad1) S platností od 1. 1. 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou 5 let do měsíce září, nastoupit v následujícím školním roce (2017/2018) k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Zapojili jsme se do Výzvy OPVVV

Desatero školáka

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace toho, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady.

Stránky

Subscribe to www.mahenka.cz RSS