Cvičení v tělocvičně základní školy

Ve středu 5. 2. 2020 jsme ukončili projekt Bavíme se pohybem, kdy děti cvičily v tělocvičně základní školy pod vedením trenérky. Procvičovaly postřeh, běh na kratší i delší vzdálenosti, hry s obsahem manipulačních činností, s náměty branné výchovy a cvičení v rytmu.

Dětem se cvičení v tělocvičně velmi líbilo, proto v něm budeme nadále pokračovat pod vedením třídních učitelek, a to každý čtvrtek od 20. 2. 2020 do odvolání.

 

 

Beseda pro rodiče

Zveme rodiče dětí, které půjdou po prázdninách do školy na besedu "Jak poznáte, jestli je vaše dítě zralé pro vstup do základní školy?"Beseda se uskuteční v úterý 25. 2. 2020 v 1515hod v jídelně mateřské školy.

 

Desatero školáka

Přírodní zahrada

 

Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 slavnostně otevřela další část přírodní zahrady

Mateřská školka známá jako Mahenka v roce 2017 zažádala Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR o dotaci dle podmínek Národního programu životní prostředí již po třetí. Všechny podmínky splnila a díky tomu byla schopna realizovat projekt  s názvem “Vybudování přírodního hřiště aneb učíme se v zahradě za každého počasí.

G D P R

Informační povinnost správce

Vážení rodiče,
na tomto místě si Vás Mateřská škola Bruntál, Komenského 7 dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, resp. osobní údaje Vašeho dítěte, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).